O mnie

Artur Książek, uznawany jestem za eksperta w dziedzinie technologii dronowych, posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zaawansowanych projektów badawczo-rozwojowych związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi. Moja praca koncentruje się na integracji systemów UAV (Unmanned Aerial Vehicles) z istniejącymi strukturami przestrzeni powietrznej, a także na opracowywaniu procedur bezpieczeństwa operacji dronów w zmiennych warunkach terenowych.

01/24

01

Jestem wielokrotnym Mistrzem Polski w modelarstwie zdalnie sterowanym.

01/24

02/24

02

W okresie od 2005 do 2007 roku miałem zaszczyt pełnić rolę sędziego technicznego podczas Mistrzostw Polski w modelarstwie zdalnie sterowanym, reprezentując barwy Ligi Obrony Kraju.

03/24

03

Od 2005 roku pełnię funkcję Prezesa oraz jestem założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Technicznej, zarejestrowanego pod numerem KRS 0000243655. Celem Stowarzyszenia jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród młodych entuzjastów motoryzacji poprzez organizowanie Mistrzostw Polski w modelarstwie samochodowym zdalnie sterowanym.

03/24

O mnie

O mnie

04/24

04

11 listopada 2011 roku odbył się mój debiutancki komercyjny lot dronem na zlecenie redakcji “Warszawa Nasze Miasto”. W ciągu pierwszego tygodnia po publikacji, wideo z lotu zgromadziło imponującą liczbę ponad 100 000 wyświetleń! Do dnia dzisiejszego, materiał ten cieszy się ponad 120 tysiącami odsłon i setką pozytywnych komentarzy, co świadczy o jego nieustającym zainteresowaniu.

04/24

05/24

05

W 2011 roku miałem zaszczyt zostać wspomnianym w artykule The New York Times dotyczącym wschodzącej dziedziny dziennikarstwa dronowego, gdzie wykorzystano moje drony RoboKopter. Robert Mackey, redaktor The New York Times, opisał RoboKopter jako przełomowe narzędzie dla fotoreporterów. Być może uznano mnie za jednego z pierwszych operatorów dronów, który przeprowadził komercyjną sesję zdjęciową dla mediów.

05/24

05.webp

06/24

06

W 2011 roku, mój pierwszy komercyjny lot zyskał rozgłos również na międzynarodowej scenie, kiedy to prestiżowy blog Dangerroom przyjął do swojej treści wideo, które zostało stworzone przez moją firmę RoboKopter dla portalu MM Moje Miasto Warszawa. Dangerroom, uznawany za autorytet w dziedzinie technologii i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, określił naszego drona jako “technologię wolności”, co stanowiło ważne uznania dla innowacyjności polskiej myśli technologicznej.

Link do artykułu

06/24

07/24

07

W 2012 roku miałem zaszczyt jako pierwszy dostarczyć polskiej Policji drona wyprodukowanego pod moją marką RoboKopter. Dodatkowo przeprowadziłem inauguracyjne szkolenie z zakresu obsługi dronów dla funkcjonariuszy Policji i współtworzyłem oficjalne zasady użytkowania dronów w działaniach Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób BSK KGP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule dostępnym na stronie Gazety Policji.

Link do artykułu

08/24

08

W latach 2014-2018 miałem zaszczyt przeprowadzić szkolenia dla ponad 100 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, będąc pionierem w Polsce w tej dziedzinie. Opracowałem dla nich innowacyjne program szkoleniowy oraz procedury komunikacyjne, które umożliwiły koordynację lotów dronów z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Efekty mojej pracy zostały potwierdzone pozytywnymi rekomendacjami pisemnymi.

08/24

08.webp

09/24

09

W 2015 roku założyłem pionierskie w Polsce, a możliwe, że i na świecie, Centrum Szkolenia UAV – ośrodek dedykowany szkoleniu pilotów bezzałogowych statków powietrznych do użytku komercyjnego. Do tej pory, w naszym ośrodku ukończyło szkolenie ponad 1000 osób. Zapraszam do zapoznania się z naszą działalnością i sukcesami w materiałach dostępnych pod linkami.

09/24

10/24

10

W 2015 roku opracowałem kompleksową metodykę szkolenia pilotów dronów, tworząc szczegółowy program praktyczny i teoretyczny. Zainicjowałem procedurę wyznaczania pól testowych o wymiarach 30 na 30 metrów, które stały się standardem w procesie szkoleniowym, a także ustaliłem optymalną ilość czasu niezbędną do nabycia praktycznych umiejętności pilotowania, która jest skutecznie stosowana do dzisiaj.

10/24

10.webp

11/24

11

W 2015 roku pomyślnie zdałem egzaminy kwalifikujące mnie do roli instruktora nauki latania bezzałogowymi statkami powietrznymi i zdobyłem uprawnienia do lotów w zasięgu wzroku (VLOS) oraz poza zasięgiem wzroku (BVLOS).

11/24

12/24

12

W 2015 roku miałem okazję demonstrować działanie pierwszego drona przerobionego przeze mnie specjalnie dla ratownictwa wodnego. Do drona dołączyłem autorski system zrzutu ratunkowego w postaci rękawa, który skonstruowałem w taki sposób, aby mógł on być również wykorzystany do holowania tonących osób na brzeg przy pomocy systemu linkowego. Udane testy tego urządzenia przeprowadziłem nad jeziorem pod auspicjami Słupskiego WOPR, gdzie udało mi się bezpiecznie wyciągnąć dwie osoby na brzeg. Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać w artykule.

12/24

13

W latach 2016-2019 pełniłem funkcję egzaminatora państwowego z ramienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Opracowałem zestaw figur i manewrów dla egzaminów praktycznych, które zostały przyjęte jako standard obowiązujący podczas państwowych egzaminów, stosowany przez wszystkich egzaminatorów w kraju.

12/24

13.webp

14/24

14

W 2016 roku jako pierwszy cywil otrzymałem prestiżowe uprawnienia z Urzędu Lotnictwa Cywilnego – TOR (operator/pilot doświadczalny). Pilot doświadczalny to osoba kierująca statkiem powietrznym w trakcie badań lotniczych, mająca na celu wykrycie i zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w zakresie stateczności, sterowności, obciążeń, osiągów, charakterystyki przeciągnięcia i korkociągu, drgań oraz zgodności z przepisami (np. FAR), przed dopuszczeniem statku powietrznego do normalnej eksploatacji.

14/24

15/24

15

W latach 2015-2016, pod egidą marki DronHouse, zaprojektowałem i zrealizowałem innowacyjny system monitoringu dronów, który bazuje na technologii GSM – prekursora dzisiejszych systemów zarządzania ruchem bezzałogowców (UTM). W naszej firmie stworzyliśmy centrum zarządzania dronami, które zrewolucjonizowało bezpieczeństwo operacji naszych pilotów. Ten przełomowy Europejski System Monitoringu Dronów zdobył uznanie i rekomendację od Polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Więcej o naszym systemie można dowiedzieć się z filmów dostępnych na YouTube.

16/24

16

W okresie od 2015 do 2019 roku, realizując przetargi na szkolenia, miałem zaszczyt prowadzić kursy dla pierwszych policjantów z Biura Operacji Antyterrorystycznych, Centralnego Biura Śledczego, jak również z innych jednostek Komendy Głównej Policji w zakresie efektywnego wykorzystania dronów w polskiej przestrzeni powietrznej. Efekty mojej pracy zostały potwierdzone pozytywnymi rekomendacjami pisemnymi.

16/24

16.webp

17/24

17

W 2016 roku przeprowadziłem pionierskie szkolenie dla żołnierzy z Batalionu Ochrony Bazy w Radzikowie, nauczając ich, jak wykorzystać drony do zwiększenia bezpieczeństwa rozwijanego amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Za wkład w podnoszenie standardów bezpieczeństwa otrzymaliśmy pozytywną ocenę i uznanie.

17/24

17.webp

18/24

18

W 2015 roku przeprowadziłem inicjatywę testową wykorzystania dronów dla PKP Cargo w Katowicach, która zaowocowała nagraniem aktywności kilku osób w czasie tak zwanej “kradzieży”. Materiał wideo został przekazany policji i posłużył jako dowód w procesie identyfikacji i zatrzymania sprawców kradzieży węgla. Więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia można znaleźć w artykule dostępnym na Rynek Kolejowy

Link do artykułu

18/24

19/24

19

W latach 2015-2017 miałem przyjemność stworzyć i zaimplementować kompleksowy program wdrożenia dronów w PKP Cargo, mający na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Prowadziłem szereg szkoleń dla licznej grupy pracowników działu bezpieczeństwa PKP Cargo i wdrożyłem program wykorzystania dronów, który znacząco przyczynił się do redukcji liczby kradzieży na pociągach firmy o 60% w ciągu roku. Dzięki temu programowi, PKP Cargo odnotowało znaczne obniżenie strat finansowych, a także udało się schwytać ponad 150 osób i zapobiec setkom prób kradzieży. Szczegóły programu i jego wyników można znaleźć na stronie PKP Cargo.

19.webp

20/24

20

W 2017 roku miałem zaszczyt współtworzyć ośrodek szkoleniowy dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych dla Wojskowego Instytutu  Technicznego. Ośrodek ten stanowił istotny krok w kierunku rozwoju kompetencji operacyjnych w dziedzinie dronów w obrębie polskich sił zbrojnych. Więcej informacji oraz wideo ilustrujące działalność ośrodka można znaleźć pod tym linkiem.

20/24

20/24

21

W roku 2017 miałem przyjemność być pionierem w Polsce, a być może także na świecie, w opracowywaniu metody monitoringu zanieczyszczeń powietrza emitowanych z kominów przy pomocy dronów. Ten innowacyjny projekt został wdrożony i z sukcesem zastosowany do monitorowania jakości powietrza w kilkudziesięciu gospodarstwach domowych na terenie wielu polskich gmin. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz jego realizacji zostały opublikowane w artykule, dostępnym pod tym adresem.

Badanie jakości powietrza nad Kielcami

20/24

22/24

22

W 2018 roku, we współpracy z czołowymi ratownikami medycznymi z organizacji EMERMED, miałem przyjemność stworzyć pierwszy w Polsce profesjonalny kurs poszukiwawczo-ratowniczy przy użyciu dronów – SARD (Search and Rescue Drone). To przełomowe przedsięwzięcie pozwoliło na zintegrowanie nowoczesnych technologii dronowych z metodami ratownictwa, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia efektywności akcji poszukiwawczych. Szczegółowe informacje o kursie oraz jego zakresie można znaleźć w materiale wideo dostępnym pod linkiem oraz na stronie internetowej kursu.

www.ratowniksard.pl

23/24

23

W latach 2018-2022 byłem wykładowcą na Wyżej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie, gdzie prowadziłem autorskie przedmioty na dwóch kierunkach studiów.

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia II stopnia)

Specjalność: Zarzadzanie kryzysowe. Bezpieczeństwo publiczne – specjalność policyjna, Obrona narodowa – specjalność wojskowa, Zarządzanie systemami ratowniczymi – specjalność dla strażaków. Przedmiot: Nowoczesne techniki w bezpieczeństwie – drony.

Oraz Kierunek: Energetyka (studia I stopnia) Specjalności: Odnawialne Źródła Energii, Technologie energetyczne.

23/24

23.webp

24/24

24

Od 2011 do 2023 roku miałem przyjemność pojawiać się w wielu programach telewizyjnych, prezentując moje drony i dzieląc się wiedzą na ich temat. W tym okresie, liczne artykuły opublikowane w różnych mediach podkreślały moje dokonania w branży dronowej, szczególnie w kontekście wzmacniania bezpieczeństwa i rozwijania biznesowych zastosowań tych urządzeń. Moja praca i doświadczenia zostały także dwukrotnie wyróżnione w renomowanym magazynie “Forbes”, co stanowi potwierdzenie znaczenia i wpływu moich działań w sektorze UAV. Miałem również zaszczyt uczestniczyć w sesji fotograficznej i udzielić wywiadu na temat branży dronowej dla prestiżowego magazynu MY COMPANY

Forbes – link do artykułu

Forbes – link do artykułu

24/24

Created by: cdx.pl