Projekty

01

Szkolenia Pilotów Dronów

Opracowałem autorskie metody szkoleń dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych, skupiając się na praktycznych aspektach operacji dronami.

01

02

Szkolenia Pilotów Żandarmerii Wojskowej i Policji

Opracowałem i wdrożyłem autorskie programy praktyczne szkolenia pilotów bezzałogowych statków powietrznych dla służb państwowych w Polsce.

03

Fotogrametria Niskiego Pułapu

Współpracowałem przy tworzeniu metodyki i realizacji szkoleń z zakresu fotogrametrii niskiego pułapu, wykorzystując drony do precyzyjnych pomiarów i mapowania terenu.

03

04

Kurs SARD

Byłem współtwórcą i realizatorem kursu Search and Rescue Drone (SARD), który przygotowuje do działań poszukiwawczo-ratowniczych przy użyciu dronów.

05

Centrum Szkolenia UAV

Zainicjowałem i uruchomiłem Centrum Szkolenia UAV, ośrodek dedykowany szkoleniu pilotów dronów do celów komercyjnych.

05

06

Centrum Szkolenia Operatorów Bielik

Zaangażowałem się w organizację i uruchomienie centrum szkoleniowego dla operatorów systemu Bielik, specjalizującego się w obsłudze zaawansowanych dronów.

07

Monitorowanie Pyłów PM

Współpracowałem przy opracowaniu i wdrożeniu technologii do pomiaru i analizy zawartości pyłów PM w powietrzu (smog), wykorzystując dane z dronów.

07

08

Inwentaryzacja Infrastruktury Kolejowej

Byłem częścią zespołu pracującego nad opracowaniem i wdrożeniem technologii do inwentaryzacji technicznej infrastruktury kolejowej za pomocą dronów.

09

Inwentaryzacja Infrastruktury Liniowej

Angażowałem się w projekt dotyczący opracowania i wdrożenia technologii do inwentaryzacji liniowej infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem dronów.

09

10

Inwentaryzacja Nekropolii

Brałem udział w projektach dotyczących opracowania i wdrożenia technologii do inwentaryzacji nekropolii z wykorzystaniem dronów.

11

Inwentaryzacja Obiektów Przemysłowych

Byłem zaangażowany w projekty dotyczące opracowania i wdrożenia technologii do inwentaryzacji technicznej obiektów przemysłowych z wykorzystaniem dronów.

11

12

Inwentaryzacja Obiektów Sakralnych

Współpracowałem przy opracowaniu i wdrożeniu technologii do inwentaryzacji technicznej obiektów sakralnych z wykorzystaniem dronów.

13

Inwentaryzacja Obiektów Zabytkowych

Brałem udział w projektach dotyczących opracowania i wdrożenia technologii do inwentaryzacji technicznej obiektów zabytkowych z wykorzystaniem dronów.

13

14

Inwentaryzacja Terenów Kopalnianych

Współpracowałem przy opracowaniu i wdrożeniu technologii do inwentaryzacji technicznej obszarów kopalnianych i po wydobywczych z wykorzystaniem dronów.

15

Inwentaryzacja Szkód Majątkowych

Zaangażowałem się w projekty dotyczące opracowania i wdrożenia technologii do inwentaryzacji szkód majątkowych z wykorzystaniem dronów.

15

16

Inwentaryzacja Szkód Rolnych

Brałem udział w projektach dotyczących opracowania i wdrożenia technologii do inwentaryzacji szkód rolnych z wykorzystaniem dronów.

17

Inwentaryzacja Wód Płynących i Stojących

Współpracowałem przy opracowaniu i wdrożeniu technologii do inwentaryzacji wód płynących i stojących z wykorzystaniem dronów.

17

18

Inwentaryzacja Terenów Rewitalizacji

Angażowałem się w projekty dotyczące opracowania i wdrożenia technologii do inwentaryzacji terenów podlegających rewitalizacji z wykorzystaniem dronów.

19

Inspekcje Techniczne dla Oceny Ryzyka Ubezpieczeniowego

Brałem udział w projektach dotyczących opracowania i wdrożenia technologii przeprowadzania inspekcji technicznej dla potrzeb oceny ryzyka ubezpieczeniowego z wykorzystaniem dronów.

19

20

Projekt Prometheus 077

Byłem częścią zespołu projektowo-produkcyjnego drona Prometheus 077, pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

21

Nadajnik RC dla Dronów

Współpracowałem przy opracowaniu i budowie nadajnika RC do sterowania BSP z 7-calowym wyświetlaczem opartym o system Android.

21

22

Projekt Bielik

Byłem częścią zespołu projektowo-produkcyjnego drona Bielik, pracując nad zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi.

23

Autonomiczna Stacja Dokująca

Współtworzyłem układ autonomicznej stacji dokującej dla dronów, umożliwiając automatyczne ładowanie i konserwację.

23

24

Komputer Pokładowy dla Dronów

Brałem udział w tworzeniu układu komputera pokładowego, zapewniając zaawansowane funkcje operacyjne i analityczne.

25

Lokalizator GSM dla Dronów

Współtworzyłem układ pokładowego lokalizatora GSM, zwiększając bezpieczeństwo i śledzenie dronów.

25

26

Europejski System Monitoringu Dronów

Byłem zaangażowany w wdrożenie innowacyjnego systemu do monitoringu dronów na skalę europejską.

27

System Rozproszonego Pozyskiwania Danych

Współpracowałem przy wdrożeniu systemu do rozproszonego pozyskiwania danych z pokładu dronów.

27

28

Transport Krwi Dronami

Współtworzyłem system do transportu krwi na pokładzie dronów, otwierając nowe możliwości w służbie zdrowia.

Created by: cdx.pl